Rapport: In de gemeente gebeurt het!

Geschreven door Imelda Schouten

Het is onontkoombaar dat gemeenten bij de decentralisatie van individuele diensten geconfronteerd worden met verschillen in betekenisgeving bij werken en organiseren. Maar hoe herken je die verschillen?

Aan tientallen gemeentebestuurders legden wij de vraag voor hoe hun gemeente omgaat met de decentralisatie van taken van de rijksoverheid en de provincies naar gemeenten. Hun antwoorden en de wijze waarop ze tot die antwoorden komen, geven een beeld van de onderwerpen en problemen waarvoor gemeentebesturen nu menen te staan.

Het boekje ‘In de gemeente gebeurt het!‘ reikt een praktische ordening aan voor de grote diversiteit aan activiteiten die gemeenten nu op hun bord hebben. De ordening komt voort uit betekenisgeving en geeft 4 categoriën van dienstverlening met de erbij passende vorm van werken en organiseren. Werkt een gemeente met dit ‘gemeentelijk bedrijfsconcept’, dan is gemakkelijk in te zien dat de meerwaarde zowel kwalitatief als in effectiviteit uitgedrukt zeer fors is en de van rijkswege gevraagde decentralisaties en ermee gepaard gaande besparingen moeiteloos te halen zijn.

In het boekje wordt verwezen naar het rapport ‘Het vraagt een heel dorp om een kind op te voeden‘, over een effectieve lijn voor de decentralisatie van de jeugdzorg. U kunt dat ook vinden op de website van  stichting Sezen.

Laat een reactie achter