Boek: Maatschappelijke ondernemingen

Geschreven door Imelda Schouten

Waar het gaat om het bedrijfsmatig handelen en de wijze van ondernemen van maatschappelijke ondernemingen is de term ‘maatschappelijk ondernemen’ ingeburgerd geraakt. Wezenskenmerk van maatschappelijk ondernemen is de gerichtheid op een extern, maatschappelijk doel.

Ferna Botter | Eburon | Delft | 2010 | 1e druk | 401 pagina’s Prijs: € 29,90 | ISBN 978 90 597245 56

In het afgelopen decennium is zich binnen de Nederlandse non-profitsector een nieuw type organisatie gaan manifesteren, de zogenoemde maatschappelijke onderneming. Zo zijn private non-profitorganisaties in de maatschappelijke dienstverleningssectoren gezondheidszorg, woningcorporaties, onderwijs en welzijn meer fundamenteel gaan nadenken over de manier waarop zij zich maatschappelijk zouden willen positioneren. Dat heeft ertoe geleid dat zij zich onder het nieuwe label van de ‘maatschappelijke onderneming’ zijn gaan presenteren en zich als zodanig zijn gaan gedragen. Waar het gaat om het bedrijfsmatig handelen en de wijze van ondernemen van maatschappelijke ondernemingen is de term ‘maatschappelijk ondernemen’ ingeburgerd geraakt. Wezenskenmerk van maatschappelijk ondernemen is de gerichtheid op een extern, maatschappelijk doel.

NAAR EEN ANDERE BENADERING VAN MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN.
In Maatschappelijke ondernemingen wordt een aanzet voor een andere benadering van maatschappelijk ondernemen gepresenteerd. Vanuit de invalshoek van betekenisgeving en organiseren, gebaseerd op ‘Met gevoel voor Realiteit’. Ferna Botter laat zien dat deze benadering kan leiden tot grotere effectiviteit van het maatschappelijk ondernemen. Zo kan er onder meer strijdigheid mee worden voorkomen tussen wat maatschappelijke ondernemingen zeggen te willen bereiken en de wijze waarop ze dat willen bereiken.

Bestellen

  Aantal exmplaren Maatschappelijke ondernemingen (€ 29,90 per stuk)

  Wij versturen uw bestelling zodra we op NL55 RABO 0158 7695 38 t.n.v. Stichting Sezen uw betaling ontvangen hebben. U betaalt geen verzendkosten.

  Ik wil op de hoogte gebracht worden als er nieuwe publicaties van Stichting Sezen verschijnen

  *Door op verzenden te drukken gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in onze privacy verklaring.

  maatschappelijke-ondernemingen

  Digitaal door het boek bladeren

  Laat een reactie achter