Rapport: Omdat de samenleving eraan toe is

Geschreven door Imelda Schouten

In opdracht van de politiekorpsen Limburg-Noord, Twente en Groningen is een scan uitgevoerd naar de voordelen en opbrengsten van contextgedreven werken binnen een Nationale Politie.

Sinds enkele jaren is contextgedreven werken en organiseren ‘in’. Wim van Dinten en Imelda Schouten introduceerden dit begrip en verdieping daarbij in ‘Zijn zij gek of ben ik het?’ (2008). Het leidt tot een transformatie, niet een reorganisatie. Als die transformatie slaagt zijn de voordelen en opbrengsten enorm, maar je kunt ze niet als direct na te streven doel bereiken. Je vindt de resultaten ervan niet alleen terug bij de politie maar bij alle organisaties die actief bezig zijn in de samenleving. En natuurlijk bij ons allemaal.

‘Omdat de samenleving eraan toe is’ – Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie. Augustus 2011. In opdracht van de toenmalige korpsen Limburg-Noord, Twente en Groningen.

Het rapport is o.a. gebruikt als achtergrond bij het artikel ‘De inrichting van basisteams; principes om aan vast te houden’, het Tijdschrift voor de Politie, jaargang 78, nr 2/16.

Het rapport is in gedrukte vorm op te vragen bij stichting Sezen op 0343 – 59 58 01. U betaalt alleen de verzendkosten.

Voorpagina-Politierapport

Laat een reactie achter