Sezen Academy

Nieuwe data van leergangen!

Zicht op nieuwe perspectieven start in januari en april 2019.

Dit is een 7-daagse basisleergang op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en verdieping. ‘Zicht op nieuwe perspectieven’ is bedoeld voor iedereen die zich regelmatig afvraagt: waarom doet iemand wat hij doet? Kan ik dat beter gaan herkennen, zodat ik daardoor iemand beter kan helpen, een beter advies kan geven? Kan ik beter begrijpen hoe een situatie in elkaar zit en wat ik daar vanuit mijn rol/functie aan kan bijdragen, of waar mijn manier van kijken en doen juist in de weg zitten? Deze basisleergang start op 12 september.

Leiderschap en passend organiseren start met een nieuwe editie in februari 2019.

De gewaardeerde opleiding Mens- en contextgedreven werken start in januari 2019.

Als je vormen van betekenisgeving herkent, ga je ze vanzelf als referentie gebruiken: om gedrag van mensen te herkennen en begrijpen. En om de omstandigheden waarin mensen leven en werken te doorgronden. En wat dacht je ervan om hierdoor betere besluiten te nemen en die uit te voeren? Of hoe je als raadslid of griffier met meer plezier en overzicht je werk kunt doen?
Voor dit soort vragen en meer kun je bij Sezen Academy terecht.

Samen met Bascole worden in-company trainingen gegeven.