Bestuur

Wim van Dinten
Prof. ir. Wim van Dinten genoot een academische opleiding als wiskundig ingenieur in Delft. Hij werkte bij Philips en stapte over naar de Rabobank. Binnen Rabobank Nederland leidde hij tot 1984 de informatisering en was tot 1999 als Directeur Strategie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie, waaronder de vraag of ze de coöperatieve vorm moest houden. Vanaf 1987 was hij bijzonder hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en vanaf de oprichting tot 1999 kerndocent aan de NSOB en één van de oprichters van Het Expertise Centrum. Na zijn Rabobank-tijd heeft hij zijn grote werk ‘Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenisgeving bij organiseren’ afgemaakt. Hij bracht zijn gedachtegoed onder in Stichting Sezen, waarin het verder is ontwikkeld. Op deze site zie je er de uitkomsten van. Van Dinten heeft bekendheid vanwege zijn waarnemingsvermogen en de manier waarop hij bij de behandeling van vraagstukken allerlei invloeden met elkaar verbindt.

 

Peter Dirks
Drs. Peter Dirks was o.a. Financieel Directeur van Unilever in Griekenland en Frankrijk, lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Bijenkorf Beheer, lid van de Raad van Bestuur van de NOS (nu NPO) en gedelegeerd commissaris van Intres. Hij vervulde o.a. bestuurs- en toezichthoudende functies in de pensioenwereld, de Nierstichting en Vereniging Eigen Huis en was voorzitter van Dance4life International. Hij is o.a. commissaris bij de Persgroep Nederland en CB Logistics.

 

Imelda Schouten
Drs. Imelda Schouten werkte in verschillende functies bij de Rabobank, waaronder adviseur Strategie. In die functie was ze nauw betrokken bij het coöperatief houden van die bank. Ze richtte met Wim van Dinten Bascole op. Ze gaf college aan de PTO-opleiding Bedrijfskunde van de Erasmus universiteit en is docent binnen de Sezen Academy. Ze adviseerde tal van organisaties, zoals de Publieke Omroep, ministeries, banken. Ze begeleidt een aantal grote transformaties in de zorg en bij de politie. Zij heeft de dagelijkse leiding van Stichting Sezen. Met name draagt zij zorg voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de kwaliteits- en integriteitscheck op alle activiteiten van Sezen en Bascole. Haar kracht is haar empathisch vermogen om mensen in beweging te krijgen.