Bestuur

Wim van Dinten
Prof. ir. Wim van Dinten genoot een academische opleiding als wiskundig ingenieur in Delft. Hij werkte bij Philips en stapte over naar de Rabobank. Binnen Rabobank Nederland leidde hij tot 1984 de informatisering en was tot 1999 als Directeur Strategie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie, waaronder de vraag of ze de coöperatieve vorm moest houden. Vanaf 1987 was hij bijzonder hoogleraar bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en vanaf de oprichting tot 1999 kerndocent aan de NSOB en één van de oprichters van Het Expertise Centrum. Na zijn Rabobank-tijd heeft hij zijn grote werk ‘Met gevoel voor realiteit, over herkennen van betekenisgeving bij organiseren’ afgemaakt. Hij bracht zijn gedachtegoed onder in Stichting Sezen, waarin het verder is ontwikkeld. Op deze site zie je er de uitkomsten van. Van Dinten heeft bekendheid vanwege zijn waarnemingsvermogen en de manier waarop hij bij de behandeling van vraagstukken allerlei invloeden met elkaar verbindt.
Peter van den Bosch
Mr. Peter van den Bosch was bij o.a. de belastingdienst, de VNG, Raet en Heidemij werkzaam in fiscaal-juridische functies, tot hij in 1996 met een partner een eigen belastingadviesbureau oprichtte. Vanuit zijn betrokkenheid bij de omgeving waar hij woont en werkt was hij voorzitter van de RvC van Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost, gemeenteraadslid in Giessenlanden en bestuurslid bij Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. Hij is nu bestuurslid bij Waterschap Rivierenland, lid van de RvC bij Woningcorporatie Goed Wonen Zederik en lid van de RvT van stichting OVO. Anderen via educatie verder helpen heeft zijn voortdurende belangstelling.
Peter Dirks
Drs. Peter Dirks was o.a. Financieel Directeur van Unilever in Griekenland en Frankrijk, lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Bijenkorf Beheer, lid van de Raad van Bestuur van de NOS (nu NPO) en gedelegeerd commissaris van Intres. Hij vervulde o.a. bestuurs- en toezichthoudende functies in de pensioenwereld, de Nierstichting en Vereniging Eigen Huis en was voorzitter van Dance4life International. Hij is o.a. commissaris bij de Persgroep Nederland en CB Logistics.
Sierk ter Horst
Drs. Sierk ter Horst MBA is opgeleid als orthopedagoog en systeemtherapeut en later als bedrijfs- en bestuurskundige. In de afgelopen 25 jaar heeft hij als directeur en bestuurder in onderwijs en gezondheidzorg eindverantwoordelijke posities vervuld. Hij is nu nog toezichthouder. In opdracht van de NVZD en de VHMZ begeleidt hij bestuurders en directeuren in kritieke fasen van hun loopbaanontwikkeling en coacht aankomende bestuurders in opdracht van het CMDZ van de Erasmus Universiteit. Hij geeft intervisie aan interim-managers, managementteams en in MD-trajecten. Hij is eigenaar van adviesbureau en Valkhorst en Partners BV.
Hans Rijnders
Ing. Hans Rijnders MPM studeerde Cultuurtechniek en Public Management. Gedurende 30 jaar was hij werkzaam in de gemeentelijke overheid, zowel in ruimtelijke en technische functies als in die van sociale zaken en welzijn. De laatste vijf jaar was hij Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris van Vaals. Deze gemeente leidde hij in 2011 naar de erkenning als Cittaslow, de internationale beweging van gemeenten die kwaliteit van leven als uitgangspunt nemen voor hun denken en handelen. Momenteel werkt Hans als zelfstandig organisatieadviseur.
Imelda Schouten
Drs. Imelda Schouten werkte in verschillende functies bij de Rabobank, waaronder adviseur Strategie. In die functie was ze nauw betrokken bij het coöperatief houden van die bank. Ze richtte met Wim van Dinten Bascole op. Ze gaf college aan de PTO-opleiding Bedrijfskunde van de Erasmus universiteit en is docent binnen de Sezen Academy. Ze adviseerde tal van organisaties, zoals de Publieke Omroep, ministeries, banken. Ze begeleidt een aantal grote transformaties in de zorg en bij de politie. Zij heeft de dagelijkse leiding van Stichting Sezen. Met name draagt zij zorg voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de kwaliteits- en integriteitscheck op alle activiteiten van Sezen en Bascole. Haar kracht is haar empathisch vermogen om mensen in beweging te krijgen.
Betsy van Soelen
Drs. Betsy van Soelen MMO MOMC begon als specialist oudergeneeskunde in verschillende zorgorganisaties. Vanuit een brede interesse combineerde zij dit met wetenschappelijk onderzoek in het UMC Utrecht, de functie van universitair docent in het VU medisch centrum Amsterdam en bekleedde uiteindelijk verschillende leidinggevende functies onder andere in het Medisch Centrum Alkmaar en Stichting MagentaZorg. Zij geeft leiding vanuit directe betrokkenheid met mensen. Verkennen van wat mensen beweegt, waar hun kracht ligt en hoe zij binnen hun context een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren.