Overal en altijd is er betekenisgeving. Het is de drijvende kracht onder al wat leeft.
Iedereen heeft eigen patronen in betekenisgeving opgedaan, maar we zijn ons daar meestal niet van bewust.
Bij stichting Sezen brengen we betekenisgeving onder woorden en kun je die patronen gaan herkennen.
Er gaat een nieuwe wereld voor je open en je begrijpt wat er om je heen gebeurt.

Betekenisgeving

Oriëntaties

Oriëntaties: vooringenomenheden van mensen Ieder mens ontwikkelt (meestal onbewust) gedurende zijn...