Neoliberalisme (9), slot

Neoliberalisme
David Siglin op Unsplash.com
Geschreven door Wim van Dinten

In Groot-Brittannië is Jeremy Corbyn nadrukkelijk herkozen als leider van Labour.

Wie het interview van Andrew Marr met hem op zondag 25 september bekijkt, zal herkennen dat hij de gevolgen van neoliberalisme ongedaan wil maken. Bij Corbyn staat centraal dat de publieke en semi-publieke sectoren er weer moeten zijn voor mensen, niet om er geld mee te verdienen. Hij wil de zelfreferentialiteit van leiders intomen door democratische selectie en beleidsmechanismen in te voeren.
Economie is voor hem wisselwerking tussen mensen, die je – waar passend – in geld uitdrukt. Hij wil veel geld investeren om de samenleving te laten evolueren en verwacht dat het op langere termijn ruim terugkomt. En ja, de trendmatige verarming van burgers aan de voet van de samenleving als gevolg van neoliberalisme wil hij keren.

Mijns inziens kan geen enkele politieke partij in West-Europa aan correctie van neoliberale effecten ontkomen. Het lijkt de Nederlandse politiek nog niet bereikt te hebben. Onze media bestempelen Corbyn als extreem linkse socialist, niet als anti-neoliberalist of sociaal democraat. De correctie op neoliberalisme zal hier voorlopig van onszelf moeten komen.

[wysija_form id=”2″]

Nieuwe #aardnootjes verschijnen ook via Twitter.

Laat een reactie achter