Wie veel wil verdienen is ongeschikt als zorgverlener

Zie meer s
Picture of Wim van Dinten
inkomen in de zorg
Peggy_Marco op Pixabay.com

In de Volkskrant van dinsdag 26 juli stond dat verpleeghuizen die slecht presteren directies hebben die meer verdienen dan de Balkenende-norm. Verpleeghuizen die het goed doen hebben directieleden met een inkomen onder die norm. Is dat een wetmatigheid?

Het gaat om zorg. Zorg wordt waardevol als je ziet wat iemand nodig heeft en dat direct aanreikt. Je geniet ervan als iemand door jouw toedoen nog zoveel mogelijk actief kan zijn. Als je als medewerker van een organisatie voor iemand zorgt stoor je je niet aan werktijden. Als je langer of op een vrij moment iemand moet helpen doe je dat. Je handelt naar een norm: je helpt iemand direct als je ziet dat die hulp nodig heeft. Het gaat je niet om geld en inkomen. Dat moet voldoende zijn om behoorlijk van rond te komen en je in staat stellen te kunnen blijven helpen.

Inkomen in de zorg

Een instelling die waardevolle zorg levert, gaat niet uit van een financieel resultaat. De mensen die daar werken, leven sociale normen na, geen regels. Richtlijnen geven richting, worden niet als regel geïnterpreteerd. Er is weinig management en er zijn vrijwel geen beleidsmedewerkers. Er zijn systemen die door medewerkers en bewoners als helpend worden ervaren. Managers hebben vaak eerder als verpleger of arts gewerkt. In zo’n organisatie zijn de kosten laag, de kwaliteit hoog en er is weinig overhead. Familieleden worden in de sfeer meegezogen en leveren waardevolle bijdragen. Zorgvragers stromen toe. En het financiële resultaat blijkt altijd weer goed.

“Inspectie, verzekeraars, het ministerie, politici, kunnen zich geen zorginstelling voorstellen die is ingericht naar ‘normeren en sociale samenhang’.”

Nu komt het bizarre. Deze invulling wordt door de inspectie, zorgverzekeraars, het ministerie, politici, noch begrepen noch vertrouwd. Waardevolle zorg wordt door hen als doel gesteld. Ze zijn ervan overtuigd dat je dit bereikt met een vorm van organiseren waarin regels en systemen aan medewerkers acties en gedrag voorschrijven. De bestuurders moeten de doelen als persoonlijke doelen zien en mogen dus ook meer verdienen als ze hun doelen halen. Er zijn ‘krachtige bestuurders’ nodig die de systemen opleggen en medewerkers erin dwingen: de top gebruikt macht om resultaten te construeren. Al gauw is presteren erop gericht inkomen veilig te stellen en is waardevolle zorg een fata morgana geworden.

“Wat gebeurt er als je zorginstellingen als industriële onderneming inricht?”

Als je met vertegenwoordigers van genoemde instellingen spreekt zien ze wel in dat iemand zolang mogelijk thuis geholpen wil worden, dat waardevolle zorg vooral sociale samenhang vraagt, maar ze kunnen zich geen zorgorganisatie voorstellen die is ingericht naar ‘normeren en sociale samenhang’. Ze zijn niet in staat dat als vorm van organiseren te zien, laat staan dat ze die vorm vertrouwen. Er is inmiddels een toestand ontstaan waarin raden van toezicht directies selecteren die uitgaan van persoonlijke doelen die samen moeten vallen met de doelen die de raad van toezicht voor de organisatie heeft gesteld. In die volgorde. Tweede-Kamerleden zijn meegegaan met het idee dat publieke en semi-publieke organisaties als industriële onderneming moeten worden ingericht. Ze hebben dit gewild en in vijfentwintig jaar voor elkaar gekregen. Je herkent het als neoliberalisme. Er is een inductief verband tussen hoge inkomens aan de top en slechte kwaliteit zorg in verpleeghuizen.

Wat kun je zelf doen?

Er is een simpele remedie. Mensen komen voor bestuurs- of directieleden van zorgorganisaties in aanmerking als ze een sociale oriëntatie hebben en inkomen dus minder belangrijk vinden, in elk geval niet laten domineren. Hebt u een sociale oriëntatie? Probeer lid te worden van een raad van toezicht of cliëntenraad en selecteer en beoordeel bestuurs- en directieleden op sociale oriëntatie. Zie erop toe dat ze nooit meer organisatieadviesbureaus inhuren die neoliberaal organiseren. Geef tegengas als de inspectie of verzekeraar ‘construeren en macht’ als vorm van organiseren oplegt en stel de politiek aansprakelijk.

Deel deze post
Wim van Dinten
Wim van Dinten ontdekte dat er patronen bestaan in de manier waarop mensen betekenis geven en hoe dit hun oordeel en gedrag bepaalt. In Met gevoel voor realiteit (2002) liet hij zien hoe die patronen in evolutie tot stand komen en wat de invloed is van de context waarin mensen leven. In 2001 richtte hij samen met Imelda Schouten stichting Sezen op, waarin zijn gedachtegoed is ondergebracht en verder wordt ontwikkeld. Hij is bekend om de manier waarop hij bij behandeling van vraagstukken waarnemingen en perspectieven met elkaar verbindt en alternatieven ziet.
Lees andere s:
Kan ik bij jullie een opleiding volgen?
Bij Sezen Academy vind je opleidingen waarin onze ervaringen en gedachtengoed van de afgelopen 30 jaar zijn verwerkt.
Geven jullie lezingen of adviezen?
Wij geven op aanvraag lezingen. Hiervoor kan je het beste even contact opnemen via telefoon 0343 595801 of mail naar sezen@sezen.nl.
Waar vind ik jullie boeken?
Je vindt onze boeken hier.
Waar kan ik meer lezen over de onderwerpen op deze site?
Deze boeken bieden achtergronden en verdieping. Je kunt ook een kijkje nemen in de grabbelton.
Hoe kan ik jullie activiteiten en nieuwe vlogs volgen?
Je kunt je abonneren op ons YouTube-kanaal of ons volgen via LinkedIn, Facebook en Twitter. Daarnaast versturen wij een paar keer paar jaar een nieuwsbrief waar je je voor kunt inschrijven.
Ik zou graag kennismaken.
Laat ons weten waar je het over wilt hebben (bijv. studie, afstudeeronderzoek, nieuw initiatief). Stuur een mailtje naar sezen@sezen.nl.
Geven jullie adviezen aan organisaties?
Voor organisatieadvies en selectie van mensen voor organisaties kun je terecht bij Bascole.
Ik heb een andere vraag.
Voor alle andere vragen, bel 0343 595801 of mail naar sezen@sezen.nl.
Ik heb het gevoel dat ik ben vastgelopen of daartegenaan zit. Kan jullie mij op weg helpen naar een nieuw toekomstperspectief?
Wij helpen je graag verder via onze coaches in het Centrum voor Perspectief Ontwikkeling. Voor een eerste antwoord op die vragen en een triage staan onze mensen voor je klaar via 0343 595805. Of je richt je tot ons per mail (perspectief@CVPO.nl).

Vragen

Accordion Content
Deze boeken bieden achtergronden en verdieping. Je kunt ook een kijkje nemen in de grabbelton.
Je kunt je abonneren op ons YouTube-kanaal of ons volgen via LinkedIn, Facebook en Twitter. Daarnaast versturen wij een paar keer paar jaar een nieuwsbrief waar je je voor kunt inschrijven.
Je vindt onze boeken hier.
Bij Sezen Academy vind je opleidingen waarin onze ervaringen en gedachtengoed van de afgelopen 30 jaar zijn verwerkt.

Voor organisatieadvies en selectie van mensen voor organisaties kun je terecht bij Bascole.

Wij geven op aanvraag lezingen. Hiervoor kan je het beste even contact opnemen via telefoon 0343 595801 of mail naar sezen@sezen.nl.
Wij helpen je graag verder via onze coaches in het Centrum voor Perspectief Ontwikkeling. Voor een eerste antwoord op die vragen en een triage staan onze mensen voor je klaar via 0343 595805. Of je richt je tot ons per e-mail (perspectief@CVPO.nl).
Laat ons weten waar je het over wilt hebben (bijv. studie, afstudeeronderzoek, nieuw initiatief). Stuur een mailtje naar sezen@sezen.nl.
Voor alle andere vragen, bel 0343 595801 of mail naar sezen@sezen.nl.

Welke cookies mogen we plaatsen?

Deze site gebruikt cookies om goed te werken. Ze verzamelen nooit ongevraagd persoonlijke informatie.

Wil je op de site filmpjes en social media gebruiken? Dan plaatsen derde partijen cookies waarmee ze je surfgedrag kunnen volgen. Op YouTube en in je eigen browser regel je instellingen om dat (deels) af te schermen.