Betekenisgeving in een notendop

Zie meer s
Wim van Dinten
Ervaar je situaties waarin wat er voor jou toe doet niet meer tot stand komt? Hoe komt dat?

Het blijkt lastig dat in termen van oorzaak en gevolg uit te drukken. We hebben daarvoor andere begrippen nodig.

Ik werd ooit met dit probleem geconfronteerd en vond in de loop van de tijd woorden om zo’n oorzaak-gevolg relatie weer te geven. Het belangrijkste begrip is betekenisgeving. Dat is de manier waarop je in wisselwerking met je omgeving betekenis laat ontstaan – de hele dag door. Je doet het meestal onbewust. Er zijn verschillende vormen van betekenis – evolutionaire, sociale, zelfreferentiële, rationele.

Als ik vooral rationeel – vanuit mijn denkwereld – in wisselwerking ben met mijn omgeving, ontstaat onontkoombaar betekenis die rationeel van aard is. Ik kan daarbij zeggen dat ik sociaal bezig wil zijn, maar wat ik doe zullen anderen niet als sociaal ervaren. Na verloop van tijd hebben mensen dat door. Brexit is er een uitkomst van, kwaliteitsverlies in de zorg een andere.

betekenisgeving
on pixabay.com
Deel deze post
Wim van Dinten
Wim van Dinten ontdekte dat er patronen bestaan in de manier waarop mensen betekenis geven en hoe dit hun oordeel en gedrag bepaalt. In Met gevoel voor realiteit (2002) liet hij zien hoe die patronen in evolutie tot stand komen en wat de invloed is van de context waarin mensen leven. In 2001 richtte hij samen met Imelda Schouten stichting Sezen op, waarin zijn gedachtegoed is ondergebracht en verder wordt ontwikkeld. Hij is bekend om de manier waarop hij bij behandeling van vraagstukken waarnemingen en perspectieven met elkaar verbindt en alternatieven ziet.
Lees andere s: